Tevékenységeinkkel kapcsolatos alapkifejezések

Bekötés

Az ivóvíz vagy szennyvíz bekötővezeték megépítésével és üzembe helyezésével az ingatlan bekapcsolása víziközmű hálózatba.

Bekötési vízmérő

A bekötővezeték végpontjára telepített, az ingatlan vízfogyasztásának mérésére szolgáló eszköz.

Ingatlan

Egy helyrajzi számmal rendelkező telek vagy épület (lakás).

Mellékvízmérő

A bekötési vízmérő után létesített, elkülönített vízhasználat (lakás, kerti csap) mérésére szolgáló vízmérő.

Szolgáltatási pont

Ivóvíz szolgáltatási pont: A bekötési vízmérő ingatlan felőli oldalán lévő elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozási pontja, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz vége. Szennyvízelvezetés szolgáltatási pont: A szennyvíz bekötővezetéknek a Fogyasztó felöli végpontja.

  • gravitációs vezeték esetén: az ingatlanon elhelyezett tisztító nyílástól az ingatlan felé eső oldal
  • kényszeráramoltatású rendszer esetén: az ingatlanon elhelyezett szennyvízátemelő akna nyomóoldali elzáró szerelvényétől a csatorna felé eső oldal

Víziközmű

Közműves ivóvízellátást, szennyvízelvezetést -és tisztítást szolgáló létesítmények, berendezések összessége.

« vissza