Vízbekötés

Lakossági fogyasztó részére

A kérelmező az Ügyfélszolgálaton személyesen jelezheti vízbekötési igényét. Az ingatlanra történő vízbekötés két legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített törzshálózat legyen és a kérelmező ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcím használója. Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, a vízbekötés megvalósításához szüksége van a tulajdonos írásbeli hozzájárulásához. Abban az esetben, ha a törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, akkor a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a bekötés azon keresztül is elvégezhető.

A fenti feltételek teljesülése esetén 2 példányban a bekötési kérelem kitöltése szükséges. A kérelem kitöltéséhez és a bekötés folyamatáról, várható költségeiről szóbeli tájékoztatást ad műszaki ügyfélszolgálatos munkatársunk.

Bekötési kérelem tartalmi elemei:

  • 2 példányban kitöltött, Önkormányzattal leigazoltatott bekötési kérelem,
  • 2 példány vízbekötési terv
  • részletfizetési kérelem (igénylés esetén)

Bekötés lépései:

  • bekötési kérelem igénylése
  • vízbekötés megterveztetése
  • Önkormányzatnál történő engedélyeztetés, szükség szerinti útfelbontási engedély beszerzése
  • a terv szerinti belső hálózat megépítése a vízóra aknáig (lehet beton, illetve Társaságunk által forgalmazott műanyag akna), illetve udvari kifolyó vagy egy vízvételi hely épületen belül,
  • kitöltött bekötési kérelem benyújtása a szükséges dokumentumok csatolásával, műszaki átvételhez időpont egyeztetés
  • műszaki megfelelés után a bekötés költségeit tartalmazó számla kiegyenlítése, illetve a szolgáltatási szerződés megkötése (Lehetőség van részletfizetésre a beköttető kérelme alapján.)
  • végül Ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett időpontban a rákötés tényleges elvégzése.

Gazdálkodó szervezet részére:

A fent leírtakon túl közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése az igényelt szolgáltatással arányosan, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 0,1 m3/nap. Ez a fejlesztési hozzájárulás megállapodáson keresztül rögzítésre kerül, a tervezői vízigény számítás alapján.

« vissza az Ügyfélszolgálat oldalra

« vissza az Ivóvíz oldalra