Szerződéskötés módja, feltételei

Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft-t a 58/2013. (II.27) Korm. rendelet, valamint az adott település (hulladékgazdálkodásról szóló) Önkormányzati rendelete kötelezi a szolgáltatási szerződés megkötésére a fogyasztóival és partnereivel. A szerződés pontosan rögzíti a felek víz-, csatorma és hulladékszolgáltatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A vízi-közmű szolgáltatási jogviszony a lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási szerződés megkötésével vagy a vízi-közmű szolgáltatás igénybevételével, a nem lakossági felhasználó (intézmény, gazdálkodó szervezet) esetében kizárólag a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre:

Szerződéskötés módja:

Személyesen ügyfélszolgálati irodánk valamelyikében.

Gazdálkodó szervezet esetében:

  • adószám
  • bélyegző
  • vezető, vagy annak meghatalmazott képviselője

A szerződés 2 példányban kerül kitöltésre, melynek egyik példányát mindkét fél aláírását követően a szerződő fél számára átadjuk.

« vissza