Szennyvízbekötés

Lakossági fogyasztó részére

A kérelmező az Ügyfélszolgálaton személyesen jelezheti szennyvízbekötési igényét. Az ingatlanra történő szennyvízbekötés két legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített törzshálózat legyen és a kérelmező ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcím használója. Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, a vízbekötés megvalósításához szüksége van a tulajdonos írásbeli hozzájárulásához. Abban az esetben, ha a törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, akkor a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával a rákötés azon keresztül is elvégezhető.

A fenti feltételek teljesülése esetén 2 példányban a bekötési kérelem kitöltése szükséges. A kérelem kitöltéséhez és a bekötés folyamatáról, várható költségeiről szóbeli tájékoztatást ad műszaki ügyfélszolgálatos munkatársunk.

Gazdálkodó szervezet részére

A fent leírtakon túl közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése az igényelt szolgáltatással arányosan, melynek mértéke nem lehet kevesebb, mint 0,1 m3/nap. Ez a fejlesztési hozzájárulás megállapodáson keresztül rögzítésre kerül, a tervezői vízigény számítás alapján.

« vissza