Főmérő és Mellékmérő

Főmérő

A főmérő a Szolgáltató tulajdonát képezi. Időszakos cseréjéről, hitelesítéséről, szükség szerinti javításáról a Szolgáltató gondoskodik. A főmérő hitelesítési ideje: 4 év.

Mellékmérő

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet lehetőséget ad a lakóhelységben mellékvízmérő felszerelésére. A mellékmérő a főmérő után beépített, a fogyasztó tulajdonát képező vízmérő műszer, melynek időszakos cseréjéről, hitelesítéséről, szükség szerinti javításáról a fogyasztó köteles gondoskodni. A mellékmérő hitelesítési ideje: 8 év.

Mellékmérő átvétel

A mellékmérő vízvezeték szerelő általi beépítését követően a mérő Társaságunk általi átvételét az ügyfél Ügyfélszolgálati irodánkon kérheti. A kérelem 2 példányban történő kitöltését és leadását követően tájékoztatjuk a műszaki átvétel időpontjáról. Ha az ellenőrzés során mindent rendben találunk, a helyszínen megkötjük a mellékmérőről szóló szolgáltatási szerződést, mely alapján biztosítjuk a mérő szerinti számlázást.

Mellékmérők hitelesítése

A mérő hitelességének 8. évében Társaságunk kiértesíti a mellékmérő és a főmérő tulajdonosát a mérő hitelességének lejáratáról. A mérő cseréjét az ügyfélnek saját költségén (egy vízvezeték szerelő megbízásával) az adott év december 31.-ig kell elvégezni. A mérőcseréről készült nyomtatványt az Ügyfélszolgálati irodán le kell adni. A tulajdonost írásban tájékoztatjuk a műszaki átvétel időpontjáról. Amennyiben az ügyfél számára az időpont nem megfelelő, abban az esetben telefonon kérheti az időpont módosítását a leolvasó munkatársunkkal a kiértesítőn feltüntetett telefonszámon. Ha az ellenőrzés során mindent rendben találunk, akkor biztosítjuk a mérő szerinti számlázást. Amennyiben a fogyasztó a mellékmérő hitelességének lejártáig az általunk kiküldött értesítő ellenére sem tesz eleget az előírt mérőcserének, úgy a jogszabály értelmében a szolgáltatási szerződést felmondjuk. A felmondásról a mellékmérő és főmérő tulajdonosát egyaránt értesítjük.

Mellékmérő megszüntetése

A mellékmérő megszüntetési szándékát az ügyfél Ügyfélszolgálati irodánkon, írásban történő bejelentésével kezdeményezheti.
A beadványban szerepelni kell:

  • megszűnés dátuma,
  • óra állása,
  • mérő gyári száma,
  • főmérő tulajdonosának írásbeli hozzájárulása (társasház esetén: a közös képviselő)

« vissza