Adatokban történő változások bejelentése

Személyesen:

Tulajdonos vagy bérlőváltozás esetén ügyfélszolgálati időben:

  • a régi és az új fogyasztó 30 napon belül kezdeményezheti a vízóra átírását.
  • ha csak az egyik tulajdonos tud személyesen megjelenni, akkor magával kell hoznia az ingatlan adás-vételi szerződését, bérlet esetén a bérleti szerződést és a közösen leolvasott mérőállást. A végszámlát a záró mérőállásig a feladás alapján a számlázás elkészíti, amit a fogyasztó a pénztárban befizet, csak ezt követően tudunk az új fogyasztóval szerződést kötni.
  • Elhalálozás esetén az átíráshoz a halotti anyakönyvi kivonat, a hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatása szükséges.
  • Közös képviselőben történő változás esetén a változást az új képviselőnek kell bejelentenie a lakógyűlési határozat / jegyzőkönyv bemutatásával.

Írásban:

  • a levélnek tartalmaznia kell a személyes bejelentésnél említett iratok másolatát, továbbá átírás esetén a régi tulajdonos új címét is, ahova a végszámlát postázhatjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentés elmulasztása esetén a régi és az új tulajdonos a fennálló tartozás megfizetéséért egyetemlegesen felel!

Amennyiben a vízmérőóra átírását gazdálkodó szervezet kéri, abban az esetben a felhasznált vízmennyiség (vízigény számítás alapján) és a kibocsátott szennyvízmennyiség alapján közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.

Felszámolt vízmennyiség alapján: 50.000.- Ft/m3/nap
Kibocsátott szennyvízmennyiség alapján: 75.000.- Ft/m3/nap

« vissza