Nyársapát

Települési szilárdhulladék gazdálkodási tevékenységünk keretében munkatársaink heti rendszerességgel gyűjtik össze a háztartásokban és közületeknél keletkező kommunális jellegű hulladékot. A gyűjtőjáratok által összeszedett hulladékot az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyre szállítjuk, ahol ellenőrzött körülmények között kerül elhelyezésre és végső ártalmatlanításra. Tevékenységünkkel kapcsolatos előírásokat Nyársapát Község Önkormányzatának 6/2005. (VI.27.) sz. rendelete tartalmazza.

Kedvezmények

  • Mentesség a hulladékkezelési díj fizetése alól:
    Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2005. (XII. 7.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú melléklete alapján:”1-2 fős ingatlanok esetén kedvezményként az elszámolás alapja 70 liter hulladékmennyiség.A kedvezmény biztosítását az érintett ingatlantulajdonosok, vagy használók kérelmezik a Polgármesteri Hivataltól, adataik közlésével együtt. A kérelmek elbírálását követően a kedvezmények adásáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a Szolgáltatót.”

« vissza