Mikebuda

Települési szilárdhulladék gazdálkodási tevékenységünk keretében munkatársaink heti rendszerességgel gyűjtik össze a háztartásokban és közületeknél keletkező hulladékot. A gyűjtőjáratok által összeszedett hulladékot az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyre szállítjuk. Tevékenységünkkel kapcsolatos előírásokat Mikebuda Község Önkormányzatának 12/2007. (XII. 27.) számú rendelete tartalmazza.

Kedvezmények

  • Mentesség a hulladékkezelési díj fizetése alól
    12/2007. (XII. 27.) Mikebuda Község Önkormányzatának rendelete szerint:14.§
    (1) A szolgáltatási díjfizetés alól mentesül 60 liter/ürítési gyakoriság mértékéig az a mikebudán állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70 éven felüli személy, aki egyedül vagy házastársával, élettársával él együtt, érvényes szolgáltatási engedéllyel rendelkezik, és a kedvezményre jogosultság időpontjában hulladékkezelési díjtartozása nincs.
    (2) A kedvezmény megállapítását az érintett személy igényelheti a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon, melyet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kedvezményre jogosultság megállapításáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a Szolgáltatót.
    (3) A kedvezmény – az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén – a 5. számú melléklet szerinti adatlap benyújtását követő hónap első napjától érvényes.

« vissza