Jászkarajenő

Települési szilárdhulladék gazdálkodási tevékenységünk keretében munkatársaink heti rendszerességgel gyűjtik össze a háztartásokban és közületeknél keletkező hulladékot. A gyűjtőjáratok által összeszedett hulladékot az önkormányzat által kijelölt ártalmatlanító helyre szállítjuk. Tevékenységünkkel kapcsolatos előírásokat Jászkarajenő Község Önkormányzatának 6/2003. (VI.30.) sz. rendelete tartalmazza.

Kedvezmények

  • Mentesség a hulladékkezelési díj fizetése alól
    Jászkarajenőn a 12/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete alapján:
    “1 fős ingatlanok esetén kedvezményként az elszámolás alapja 50 liter hulladékmennyiség
    2 fős ingatlanok esetén kedvezményként az elszámolás alapja 70 liter hulladékmennyiség.

    A kedvezmény biztosítását az érintett ingatlantulajdonosok, vagy használók kérelmezik a Polgármesteri Hivataltól, adataik közlésével együtt. A mennyiben a Polgármesteri Hivatalnak hivatalból tudomása van a kedvezményre való jogosultságról, úgy kérelem nélkül hivatalból értesíti a Szolgáltatót. A kérelmek elbírálását követően a kedvezmények adásáról a Polgármesteri Hivatal értesíti a Szolgáltatót.”

« vissza