Szilárdhulladék

Az “ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékgazdálkodási ágazatának bemutatkozása

Az “ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hulladékgazdálkodási ágazatának tevékenységi köre a szolgáltatási területen végzett települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása, amely elsősorban a területhez tartozó településeken keletkező kommunális hulladék rendszeres – heti egy alkalommal történő – begyűjtéséből, hulladéklerakóba való beszállításából, továbbá a tavaszi és őszi lomtalanítás lebonyolításából, valamint konténeres hulladékszállításból áll.

A fentieken túlmenően, tevékenységeink között szerepel az inert hulladékok – beton, tégla, beton – tégla, cserép, kevert építési és bontási törmelék, föld és kő stb. – begyűjtése és szállítása is.

A hulladékgazdálkodási ágazat szervezeti felépítése a következő:

 • A hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység átfogó irányítása:
  1 fő üzemigazgató
 • A napi feladatok operatív irányítása:
  1 fő szállításvezető
  1 fő műszaki ügyintéző
  1 fő műszaki adminisztrátor
 • gépkocsivezetők
 • rakodók

A hulladékgazdálkodási ágazatunk szolgáltatási területe 24 településből áll Pest megye déli régiójában, ezeket az alábbi térképen ábrázoltuk.

Legfontosabb célkitűzéseink a hulladékok gazdaságos, környezetkímélő módon történő gyűjtése, a különböző megrendelői igények rugalmas, rövid időn belül történő kielégítése, a mindenkori minőségi színvonal megtartásával.

Ügyfeleink 7 fajta edényzetre (60 literestől 1100 literesig) köthetnek hulladékszállítási szerződést, továbbá 3 m3-es nyitott és 4,5 m3-es zárt konténereket is tudunk biztosítani, így megrendelőink választhatják ki a számukra gazdaságos és hatékony hulladékgyűjtési módot.

Szolgáltatásunkat jelenleg 12 db speciális hulladékbegyűjtő és szállítójárművel, illetve 2 db emelőkaros konténerszállító célgéppel látjuk el. A célgépeink műszaki felkészültsége és állapota biztos alapot nyújt a feladatok ellátásra. Fontosnak tartjuk, a gépparkunk további fejlesztését a mindenkori megrendelői igények teljes körű kielégítése érdekében.

Tevékenységünk biztonságos és folyamatos ellátására garanciaként szolgál az érvényes szakhatósági engedélyünk, a megfelelő eszköz és gépparkunk, valamint a vezetői és szakmai összetételében megfelelő személyi állományunk.