Befogadói nyilatkozatok

A gazdálkodó szervezeteknek, magánvállalkozóknak működési engedélyük, telephely engedélyük megszerzéséhez szennyvíz-befogadói nyilatkozatot kell kérniük. Ezzel a szennyvíz elhelyezésének szakszerűségét tudják igazolni.

A működési területünkön levő vállalkozások szennyvíz-befogadói nyilatkozatra vonatkozó kérelmét társaságunk a keletkező szennyvíz minőségétől függően bírálja el. A befogadói nyilatkozat vonatkozhat szennyvízcsatornára, annak hiányában pedig elszállításra. Ha szennyvízcsatornára vonatkozik, akkor kiépített szennyvízcsatorna hálózaton keresztül jut el a szennyvíz a szennyvíztisztító telepre. Ha elszállításra, akkor szippantóskocsi juttatja ki.
A szennyvíz-befogadói nyilatkozat igénylését társaságunkhoz írásban kell benyújtani.

A szennyvíz-befogadói nyilatkozat kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A kérelmező nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám)
 • Tevékenység megnevezését
 • A telephely címét és nevét
 • A kérelem szennyvízcsatornára, vagy elszállításra vonatkozik-e
 • A keletkező szennyvizek (kommunális szennyvíz, technológiai szennyvíz) minőségét és mennyiségét külön-külön
 • Kommunális szennyvízre vonatkozóan:
 1. A szennyvíz keletkezés módját
 2. Hány fő tevékenysége nyomán keletkezik
 • Technológiai szennyvízre vonatkozóan:
 1. A technológia leírását, különös figyelemmel a szennyvizek keletkezésének módjára
 2. A keletkezett (elszállítandó) szennyvíz minőségi paramétereit (labor mintavétel alapján)
 3. A technológiai szennyvíz előkezelésének leírását és műszaki tervet
 4. A szennyvízkezelés során keletkezett hulladékok további sorsát – veszélyes hulladék esetében is!
 • A szennyvíz tárolásának módját, a szennyvíztároló kapacitását
 • A telephely helyszínrajzát

A kérelem benyújtása után az igénylő írásos tájékoztatást kap arról, hogy az "ÖKOVÍZ" Kft. milyen feltételekkel fogadja a kibocsátott szennyvizet.

Ha a befogadói nyilatkozat szennyvízcsatornára szól, a fogyasztónak a szennyvízcsatornára történő rákötés előtt rendeznie kell a kibocsátott szennyvíz mennyiségétől és minőségétől függő közműfejlesztési hozzájárulást.

Elvi szennyvíz-befogadói nyilatkozat

Ha a szennyvíz-befogadói nyilatkozatra pályázat, vagy terv benyújtásához van szükség (tehát a vállaklozás még nem üzemel) az "ÖKOVÍZ" Kft. elvi befogadói nyilatkozatot ad ki a majdan keletkező szennyvizek fogadására. A szennyvíz-befogadói nyilatkozat kiadásánál leírt adatokra itt is szükség van. Elvi befogadói nyilatkozat alapján társaságunk nem fogad szennyvizet, a befogadáshoz a terv megvalósulása után "tényleges" szennyvíz befogadói nyilatkozatot kell igényelni.

Szennyvízbefogadói nyilatkozatok ügyében Bimbó Anitát keresse a 30/478-1078-es számon

« vissza