Felhasználó kérésére ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatás szüneteltetése

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik.
A víziközmű-szolgáltatás a felhasználó kérésére legfeljebb szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:·

  • a felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs,
  • a felhasználó – amennyiben a felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan – nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,
  • a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak
  • felhasználó a szüneteltetés díját az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. felé megfizette.

Ivóvíz-szolgáltatás megszüntetése

A víziközmű-bekötővezeték megszüntetéséhez szükséges az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. hozzájárulása.
A felhasználási hely bekötésének megszüntetése a 2011. évi CCIX törvény 55.§-ban meghatározott rákötési kötelezettség figyelembe vételével engedélyezhető.
A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.
Szennyvízelvezetés szolgáltatás megszüntetése

A víziközmű-bekötővezeték megszüntetéséhez a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges.
A felhasználási hely bekötésének megszüntetése a 2011. évi CCIX törvény 55.§-ban meghatározott rákötési kötelezettség figyelembe vételével engedélyezhető.
A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.